Ruteplan

Oppdatert ruteplan for våren 2018

 

Mandag 7. mai – Nesseby 1 formiddag (Perlarsenvika – Gornitak)
Tirsdag 8. mai – Nesseby 2 formiddag (Skolen – Hjemmebesøk)
Onsdag 9. mai – Tana 1 ettermiddag (Polmak)
Torsdag 10. mai – Kristi himmelfartsdag
Fredag 11. mai – Sør-Varanger 2 formiddag (Bugøynes)

Mandag 14. mai – Tana 4 formiddag (Bonakas – Masjok)
Tirsdag 15. mai – Tana 3 formiddag (Boftsa – Smalfjord)
Onsdag 16. mai – Tana 5 ettermiddag (Sirma – Lismajok)
Torsdag 17. mai – Grunnlovsdagen
Fredag 18. mai – Sør-Varanger formiddag (Neiden – Bugøyfjord)

Mandag 21. mai – 2. pinsedag
Tirsdag 22. mai – Sør-Varanger 2 ettermiddag (Bugøynes – Karlebotn)
Onsdag 23. mai – Tana 1 formiddag (Seida – Skiippagurra)
Torsdag 24. mai – Tana 2 formiddag (Austertana – Harrelv)
Fredag 25. mai – Tana 7 formiddag (Montessori – DPS)

Mandag 28. mai – Tana 4 ettermiddag (Bonakas – Masjok)
Tirsdag 29. mai – Tana 3 ettermiddag (Vestertana – Boftsa)
Onsdag 30. mai – Tana 5 formiddag (Storfossen – Lismajok)
Torsdag 31. mai – Sør-Varanger ettermiddag (Neiden – Bugøyfjord)
Fredag 1. juni – Kontordag

Mandag 4. juni – Nesseby 1 formiddag (Perlarsenvika – Gornitak)
Tirsdag 5. juni – Nesseby 2 formiddag (Skolen – Hjemmebesøk)
Onsdag 6. juni – Tana 1 ettermiddag (Polmak)
Torsdag 7. juni – Tana 2 ettermiddag (Austertana – Seida)
Fredag 8. juni – Sør-Varanger 2 formiddag (Bugøynes)

Mandag 9. juni – Tana 4 formiddag (Bonakas – Masjok)
Tirsdag 10. juni – Tana 3 formiddag (Boftsa – Smalfjord)
Onsdag 11. juni – Tana 5 ettermiddag (Sirma – Lismajok)
Torsdag 12. juni – Tana 6 ettermiddag (Laksnes – Sirma)
Fredag 13. juni – Sør-Varanger formiddag (Neiden – Bugøyfjord)

Mandag 18. juni – Nesseby 1 ettermiddag (Perlarsenvika – Gornitak)
Tirsdag 19. juni – Sør-Varanger 2 ettermiddag (Bugøynes – Karlebotn)
Onsdag 20. juni – Tana 1 formiddag (Seida – Skiippagurra)
Torsdag 21. juni – Tana 2 formiddag (Austertana – Harrelv)
Fredag 22. juni – Tana 7 formiddag (Montessori – DPS)

Mandag 25. juni – Tana 4 ettermiddag (Bonakas – Masjok)
Tirsdag 26. juni – Tana 3 ettermiddag (Vestertana – Boftsa)
Onsdag 27. juni – Tana 5 formiddag (Storfossen – Lismajok)
Torsdag 28. juni – Sør-Varanger ettermiddag (Neiden – Bugøyfjord)
Fredag 29. juni – Kontordag

Vi sees på bussen! Ved spørsmål ring oss på 78958114/40440555/40440554 eller send e-post til bibliotekbussen@nesseby.kommune.no