Ruteplan

Oppdatert ruteplan for våren 2018

 

Mandag 8. januar – Nesseby 1 formiddag (Perlarsenvika – Gornitak)
Tirsdag 9. januar – Nesseby 2 formiddag (Skolen – Hjemmebesøk)
Onsdag 10. januar – Tana 1 ettermiddag (Polmak)
Torsdag 11. januar – Tana 2 ettermiddag (Austertana – Seida)
Fredag 12. januar – Sør-Varanger 2 formiddag (Bugøynes)

Mandag 15. januar – Tana 4 formiddag (Bonakas – Masjok)
Tirsdag 16. januar – Tana 3 formiddag (Boftsa – Smalfjord)
Onsdag 17. januar – Tana 5 ettermiddag (Sirma – Lismajok)
Torsdag 18. januar – Tana 6 ettermiddag (Laksnes – Sirma)
Fredag 19. januar – Sør-Varanger formiddag (Neiden – Bugøyfjord)

Mandag 22. januar – Nesseby 1 ettermiddag (Perlarsenvika – Gornitak)
Tirsdag 23. januar – Sør-Varanger 2 ettermiddag (Bugøynes – Karlebotn)
Onsdag 24. januar – Tana 1 formiddag (Seida – Skiippagurra)
Torsdag 25. januar – Tana 2 formiddag (Austertana – Harrelv)
Fredag 26. januar – Tana 7 formiddag (Montessori – DPS)

Mandag 29. januar – Tana 4 ettermiddag (Bonakas – Masjok)
Tirsdag 30. januar – Tana 3 ettermiddag (Vestertana – Boftsa)
Onsdag 31. januar – Tana 5 formiddag (Storfossen – Lismajok)
Torsdag 1. februar – Sør-Varanger ettermiddag (Neiden – Bugøyfjord)
Fredag 2. februar – Kontordag

Mandag 5. februar – Nesseby 1 formiddag (Perlarsenvika – Gornitak)
Tirsdag 6. februar – Nesseby 2 formiddag (Skolen – Hjemmebesøk)
Onsdag 7. februar – Tana 1 ettermiddag (Polmak)
Torsdag 8. februar – Tana 2 ettermiddag (Austertana – Seida)
Fredag 9. februar – Sør-Varanger 2 formiddag (Bugøynes)

Mandag 12. februar – Tana 4 formiddag (Bonakas – Masjok)
Tirsdag 13. februar – Tana 3 formiddag (Boftsa – Smalfjord)
Onsdag 14. februar – Tana 5 ettermiddag (Sirma – Lismajok)
Torsdag 15. februar – Tana 6 ettermiddag (Laksnes – Sirma)
Fredag 16. februar – Sør-Varanger formiddag (Neiden – Bugøyfjord)

Mandag 19. februar – Nesseby 1 ettermiddag (Perlarsenvika – Gornitak)
Tirsdag 20. februar – Sør-Varanger 2 ettermiddag (Bugøynes – Karlebotn)
Onsdag 21. februar – Tana 1 formiddag (Seida – Skiippagurra)
Torsdag 22. februar – Tana 2 formiddag (Austertana – Harrelv)
Fredag 23. februar – Tana 7 formiddag (Montessori – DPS)

Mandag 26. februar – Tana 4 ettermiddag (Bonakas – Masjok)
Tirsdag 27. februar – Tana 3 ettermiddag (Vestertana – Boftsa)
Onsdag 28. februar – Tana 5 formiddag (Storfossen – Lismajok)
Torsdag 1. mars – Sør-Varanger ettermiddag (Neiden – Bugøyfjord)
Fredag 2. mars – Kontordag

Mandag 5. mars – Nesseby 1 formiddag (Perlarsenvika – Gornitak)
Tirsdag 6. mars – Nesseby 2 formiddag (Skolen – Hjemmebesøk)
Onsdag 7. mars – Tana 1 ettermiddag (Polmak)
Torsdag 8. mars – Tana 2 ettermiddag (Austertana – Seida)
Fredag 9. mars – Sør-Varanger 2 formiddag (Bugøynes)

Mandag 12. mars – Tana 4 formiddag (Bonakas – Masjok)
Tirsdag 13. mars – Tana 3 formiddag (Boftsa – Smalfjord)
Onsdag 14. mars – Tana 5 ettermiddag (Sirma – Lismajok)
Torsdag 15. mars – Tana 6 ettermiddag (Laksnes – Sirma)
Fredag 16. mars – Sør-Varanger formiddag (Neiden – Bugøyfjord)

Mandag 19. mars – Nesseby 1 ettermiddag (Perlarsenvika – Gornitak)
Tirsdag  20. mars – Sør-Varanger 2 ettermiddag (Bugøynes – Karlebotn)
Onsdag 21. mars – Tana 1 formiddag (Seida – Skiippagurra)
Torsdag 22. mars – Tana 2 formiddag (Austertana – Harrelv)
Fredag 23. mars – Tana 7 formiddag (Montessori – DPS)

PÅSKE

Tirsdag 3. april – Tana 3 ettermiddag (Vestertana – Boftsa)
Onsdag 4. april – Tana 5 formiddag (Storfossen – Lismajok)
Torsdag 5. april – Sør-Varanger ettermiddag (Neiden – Bugøyfjord)
Fredag 6. april – Kontordag

Mandag 9. april – Nesseby 1 formiddag (Perlarsenvika – Gornitak)
Tirsdag 10. april – Nesseby 2 formiddag (Skolen – Hjemmebesøk)
Onsdag 11. april – Tana 1 ettermiddag (Polmak)
Torsdag 12. april – Tana 2 ettermiddag (Austertana – Seida)
Fredag 13. april – Sør-Varanger 2 formiddag (Bugøynes)

Mandag 16. april – Tana 4 formiddag (Bonakas – Masjok)
Tirsdag 17. april – Tana 3 formiddag (Boftsa – Smalfjord)
Onsdag 18. april – Tana 5 ettermiddag (Sirma – Lismajok)
Torsdag 19. april – Tana 6 ettermiddag (Laksnes – Sirma)
Fredag 20. april – Sør-Varanger formiddag (Neiden – Bugøyfjord)

Mandag 23. april – Nesseby 1 ettermiddag (Perlarsenvika – Gornitak)
Tirsdag 24. april – Sør-Varanger 2 ettermiddag (Bugøynes – Karlebotn)
Onsdag 25. april – Tana 1 formiddag (Seida – Skiippagurra)
Torsdag 26. april – Tana 2 formiddag (Austertana – Harrelv)
Fredag 27. april – Tana 7 formiddag (Montessori – DPS)

Mandag 30. april – Tana 4 ettermiddag (Bonakas – Masjok)
Tirsdag 1. mai – Arbeidernes dag – ingen kjøring
Onsdag 2. mai – Tana 5 formiddag (Storfossen – Lismajok)
Torsdag 3. mai – Sør-Varanger ettermiddag (Neiden – Bugøyfjord)
Fredag 4. mai – Kontordag

Vi sees på bussen! Ved spørsmål ring oss på 78958114/40440555/40440554 eller send e-post til bibliotekbussen@nesseby.kommune.no